Anna JABŁOŃSKA

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Anna JABŁOŃSKA

Urodzona w 1975 r. w Krynicy-Zdroju. Absolwentka Studium Menadżerów Turystyki. Malowanie jest od dawna jej pasją. Inspiracją do działań twórczych jest przyroda, stara architektura oraz pejzaż. Prace powstają w technice pastelowej i w ołówku. Rysunek piórkiem nie jest jej obcy. Brała z powodzeniem udział w wielu wystawach przeglądowych, tematycznych i konkursowych. Jej obrazy można było oglądać: w Krynicy-Zdroju w Muzeum Nikifora, w Galerii MBWA w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, w Pijalni „Mieczysław” i „Jana”, w Muzeum Regionalnym Muszyny, w Galerii Miejskiej Biblioteki w Limanowej i nowym Sączu, w Bieczu w Muzeum Regionalnym oraz na Zamku w Nowym Wiśniczu i Spiskiej Subocie na Słowacji. Zaangażowana w pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia - przez dziesięć lat pełniła funkcję sekreta­rza Oddz. TPSP w Krynicy-Zdroju, a następnie zastępcy prezesa Zarządu. Została uhonoro­wana „Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim” za pracę na rzecz środowiska twórczego w Krynicy-Zdroju.