Włodzimierz OBSZARSKI

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Włodzimierz OBSZARSKI

Urodzony w 1956 r. w Nowym Targu. Zainspirowany tematyką religijną, rzeźbi w drewnie świątki, krzyże, twarze Jezusa w cierniowych koronach. Swoje prace prezentuje na wysta­wach przeglądowych i tema­tycznych.

Jego rzeźby wysoko oceniane przez miłośników sztuki i kolekcjo­nerów znajdują miejsce w zbiorach prywat­nych w kraju i zagranicą. Można było je podziwiać w Krynicy-Zdroju w Galerii MBWA, w Galerii „Pod Kasztanem”, w Pijalni Mieczysława i Jana w Krynicy-Zdroju, w Galerii „Civitas Christiana” w Krakowie i Nowym Sączu, w Muzeum Re­gionalnym Muszyny, w Austrii /Wiedeń/ i Niemczech /Monachium/ zaproszony do renowacji zabytkowych, drewnianych ołtarzy ko­ścielnych. Nie stroni od pracy społecznej na rzecz krynickiego środowiska twórczego.

Od ponad piętna­stu lat czynnie uczestniczy w pracach Zarządu Stowarzyszenia początkowo, jako członek Zarządu, a od pięciu jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Spotyka się regularnie z młodzieżą szkolną i dziećmi w pro­gramie „Uwrażliwiać piękno” gdzie chęt­nie zdrada tajemnice procesu rzeźbienia /forma, kompozycja itp./. Angażuje się czynnie w organizacje wystaw malar­stwa i rzeźby oraz w organizację plenerów na Łemkowszczyźnie promujących starą architekturę drewnianą świecką i sakralną. Został uhonorowany „Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim” za pracę na rzecz środowiska twórczego w Krynicy-Zdroju.