Maja CHROSTOWSKA-GUCWA

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Maja CHROSTOWSKA-GUCWA

Urodzona w 1976 r. Pochodzi z Zabrza. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych - Wydziału Form Przemysłowych w Krakowie, gdzie uzyskała dyplom w Katedrze Komunikacji Wizual­nej. Uczestniczyła w wyjaz­dach stypendialnych do Mediolanu i Pragi. Maluje, zajmuje się też tkaniną i fotografią artystyczną oraz reklamą i grafiką komputerową. W jej obrazach barwy są intensywne, a kształty wyraźnie okonturowane. Kolorystyka poszczególnych płócien utrzymana jest w określonej tona­cji, czasem stosowane są śmiałe, barwne kontrasty dopełnieniowe. Brała udział w wystawach przeglą­dowych i tematycznych w galeriach krynickich i nowosądeckich, w Muzeum Regionalnym w Muszynie, w Muzeum Nikifora, zabytkowych piwnicach Biblioteki Sądeckiej, oraz na zamku w Nowym Wiśniczu.  W Stowarzyszeniu działa ponad piętnaście lat.  Jest też członkiem Krynickiego Towarzystwa Fotogra­ficznego.