Dariusz MORAWSKI

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Dariusz MORAWSKI

Urodzony w 1962 r. Od 1986 r. maluje obrazy, stosując temperę, pastel olejny i farbę akry­lową oraz wyko­nuje collages. Szczególnie lubianą i często stosowaną przez niego techniką jest tzw. maskowanie na kartonie, pozwa­lające uzyskać różną intensywność poszczególnych partii obrazu.

W jego twórczości czytelne są odniesienia do abs­trakcji geometrycznej w rodzaju Fernanda Leger’a, Marka Włodarskiego czy Lecha Okołowa oraz fascynacja op-artem, czyli sztuką mamiącą, hipnotyzu­jącą i oszukującą wzrok, jak słynne dzieła Victora Vasarely’ego i jemu podobnych, np. Richarda Anusz­kiewicza, Bridget Riley, Mauritsa Cornelisa Eschera. Zaczerpnięta z abstrakcji geometrycznej manipula­cja układami form i kolorów przenoszona jest na realne kształty i krajobrazy, jak w przypadku tajemni­czej wyspy, której barwne elementy pozornie drgają, poruszają się w przestrzeni. Inne formy odreal­nione są spłaszczeniem, mocnym konturem, nakładaniem i kontrastowaniem sąsiadujących płaszczyzn kolorystycznych.

Poszukiwania twórcze artysty znajdują odzwierciedlenie w tytułach jego indywidual­nych wystaw: „Penetracje" (1996) - w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju, a następnie w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju, "Język geometrii" (1999) - w Bibliotece Miejskiej w Muszynie, „Geometria, kolor, percepcja" (2007) - w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu i w tym sa­mym miejscu, cztery lata później, „Realne, Odrealnione” (2011). Jego prace można było oglądać też podczas wystaw przeglądowych m.in. w Muzeum Nikifora, Galerii MBWA i w Pijalni „Mieczysław” w Krynicy-Zdroju, w Muzeum Regio­nalnym w Muszynie, w Galerii Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Nowym Sączu i w Krakowie, w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, na Zamku w No­wym Wiśniczu, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. W Chorwacji prezentował swoje prace na wystawie poplenerowej w zamku Kastel-Stafilic k. Splitu. W krynickim Stowarzy­szeniu twórców działa od 1989 r., a od ponad piętnastu lat jest skarbnikiem Zarządu. Został uhonorowany „Srebrnym Jabłkiem Sądeckim”, „Złotym Herbem Krynicy” za pracę na rzecz środowiska twórczego w Krynicy-Zdroju.