Brygida SCHABOWSKA

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Brygida SCHABOWSKA

Urodzona w 1973 r. Pochodzi z Grybowa, ale od lat mieszka i pracuje w Krynicy-Zdroju. Kształciła się w Liceum Sztuk Pla­stycznych w Jarosławiu oraz w Studium Dekoratorstwa w Krakowie.

Fascynacja krajobrazem i przy­rodą regionu krynickiego sprawia, że jej niezwykle intensywne kolorystycznie obrazy ukazują przede wszyst­kim piękno tych okolic. W większości widoki wyglądają jak barwne pocztówki, fragmenty otoczenia zmieniające się w związku z porą roku i pogodą.

Przedstawiając architekturę artystka chętnie posługuje się sepią. Bierze udział w większości wy­staw przeglądowych krynickich twórców. W Stowarzyszeniu działa od ponad piętnastu lat i czynnie uczestniczy w ini­cjatywach Stowarzyszenia. Została uhonorowana „Srebrnym Jabłkiem Sądeckim”.