Artyści

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Artyści Klubu Twórczego. Przedstawamy Artystów Stowarzyszenia Galerii Pod Kasztanem

Agata BRONISZEWSKA

Urodzona w 1967 r. w Krynicy-Zdroju, gdzie mieszka i pracuje z dziećmi w za­kresie sztuk plastycznych, na co pozwala jej wykształcenie zdobyte na kierunku Wychowanie pla­styczne na Uniwersytecie Pedago­gicznym w Krakowie.

Członkiem Stowarzyszenia jest ponad dwadzie­ścia lat. Maluje olejno i temperą przede wszystkim pejzaże, architekturę, przyrodę, ale sięga też po inne tematy (martwe natury, sceny rodzajowe, tematy religijne, itp.) W jej obrazach plamy kolorystyczne na­kładają się na siebie, tworząc dekoracyjne, barwne faktury powierzchniowe, eks­presyjne i rozedrgane.

Brała udział w wielu wystawach przeglądowych i tematycznych, m.in. „Łemkowskie Jeruzalem” 2001-2003 w Gorlicach, w galeriach i pijalniach krynickich, w bibliotekach Muszyny, Nowego Sącza, Limano­wej, w gale­riach „Civitas Christiana” w Nowym Sączu i w Krakowie, w muzeach w Krynicy-Zdroju i No­wym Sączu oraz na zamku w Nowym Wiśniczu. Została uhonorowana „Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim” za pracę na rzecz środowiska twórczego w Krynicy-Zdroju