Krystyna CHŁODNICKA

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Krystyna CHŁODNICKA

Z zawodu lekarz stomatolog, z zamiłowania malarka i pasjonatka fotografii. Chętnie maluje olejem, akrylem i temperą kwiaty i martwe natury, wyważone kompozycyjnie i ciekawe kolorystycznie. Brała udział w kilkunastu wystawach przeglądowych i tematycznych w galeriach krynic­kich i nowosądeckich, w Muzeum Regionalnym w Muszynie, w muzeum Nikifora. Członkiem Krynic­kiego Stowarzyszenia Twórców jest od siedmiu lat. Jest też człon­kiem Krynickiego Towarzystwa Foto­graficznego.