Małgorzata MACHNIKOWSKA-MACHNIK

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Małgorzata MACHNIKOWSKA-MACHNIK

Urodzona w 1958 r. Poprzez miejsce urodzenia i zamieszkania od zawsze związana z Krynicą-Zdrojem, od zawsze też zajmowała się malowaniem i rysunkiem.

Częstym tematem jej prac jest architektura, którą studiowała w Krakowie.  Chętnie też sięgała po krakowskie tematy, a obecnie uwiecznia obiekty i detale architek­toniczne Krynicy-Zdroju, jej okolic i miejsc odwiedzanych podczas artystycznych podróży po Polsce i Europie. Umiejęt­ność stosowania głębi i skrótów perspekty­wicznych, połączona z grą świateł i cieni, sprawia, że obrazy artystki z jednej strony świetnie dokumen­tują ukazywane miejsca, a z drugiej strony są interesującymi widokami o ciepłym kolorycie, które zdobią ściany pomieszczeń galeryjnych i prywatnych domów. Brała udział w wielu wystawach przeglądowych i konkursowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia, m.in. w galeriach i pijalniach Krynicy-Zdroju, w bi­bliotekach Mu­szyny, Nowego Sącza, Limanowej, w galeriach „Civitas Christiana” w Nowym Sączu i w Krakowie, w muzeach w Kry­nicy-Zdroju, Nowym Sączu i Bieczu oraz na zamku w Nowym Wiśniczu i Spiskiej Subocie na Słowacji. Czynnie uczest­niczy w pracach na rzecz Krynickiego Stowarzyszenia Twórców. Do Stowarzyszenia należy ponad piętnaście lat. Obecnie sekretarz Zarządu. Została uhonorowana „Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim” za pracę na rzecz środowiska twór­czego w Krynicy-Zdroju.