Andrzej PETRYSZAK

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Andrzej PETRYSZAK

Urodzony w 1954 r. Mieszka i pracuje w Szpitalu Powiatowym w Krynicy-Zdroju, jako elektro­radiolog w pracowni rentgenowskiej.

Od ponad czterdziestu pięciu lat jest jego pasją. Na zdjęciach utrwala m.in. piękno Ziemi Sądeckiej, architekturę świecką i sakralną odwiedzanych krajów, ludzi, przyrodę i pejzaże a także martwą naturę. Inte­resują go techniki specjalne /pseudosolaryzacja, efekty rembrandtowskie czy HDR/. Ostatnio po­chłonęła go makrofoto­grafia i fotografia zbliżeniowa. W jego fotogramach główną rolę odgrywa światło.

Uczestniczy w plenerach, z których przywozi setki zdjęć. Bierze udział w wystawach i konkursach foto­graficznych zyskując uznanie w oczach jury /ostatni „Tatry w obiektywie”/. W dorobku ma pięć wystaw indywidualnych /”Czterdzieści lat z obiektywem”, „ Kątem obiektywu”, „W obiektywie”, ”Wędrówki z apa­ratem”, i „Kontrasty”/.

Jego zdjęcia zdobią strony internetowe Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, PTTK Oddz. Krynica-Zdrój, kilka innych stron internetowych a także ukazywały się w prasie codziennej, regionalnej i w magazynie „Foto”. Jest autorem reprodukcji obrazów i rzeźb do okolicznościowych katalogów sztuki, kart pocztowych, kalendarzy, przewodników turystycznych. O swojej pracy twórczej nie lubi rozmawiać. Uważa, że fotogra­fia jest do oglądania i dlatego tak ceni sobie konfrontacje z pu­blicznością. Od dwudziestu lat prowadzi dokumentację foto­graficzną z działalności - wcześniej Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krynicy-Zdroju, a obecnie Krynic­kiego Stowarzy­szenia Twórców Galeria „Pod Kasztanem”. Członek - założyciel Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Został uho­norowany „Złotym Jabłkiem Sądeckim”, „Złotym Herbem Krynicy” za pracę na rzecz środowiska twórczego w Krynicy-Zdroju.