Grażyna PETRYSZAK

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Grażyna PETRYSZAK

Urodziła się w 1955 r. w Krakowie. Z wykształcenia elektroradiolog. Obecnie mieszka w Krynicy-Zdroju. Kra­kowskie klimaty, piękno i sztuka na każdym kroku spowodowały, że początkowo zajmowała się fotografią, a obecnie jej pasją stało się przede wszystkim malarstwo.

Pracuje w technice akrylowej, olejnej i paste­lach, ale stosuje też piórko, collage i techniki własne. Głównym tematem obrazów malarki są kwiaty, martwa natura i pejzaże. Przemyślana kompo­zycja i świetny warsztat malarski łączą się z wrażliwą naturą artystki, tworząc nastrojowy klimat i skojarzenia poetyckie. Nic dziwnego, że często jej obrazy ilustrują tomiki poezji. Umiejętność oddania ulotności chwili, stosowanie pastelowych barw, wrażeniowe przedstawianie krajobrazów oraz gra świateł i cieni podpowiadają, że bliski artystce jest impresjo­nizm i koloryzm.

Na swoim koncie ma jedenaście wystaw indywidualnych: „Jestem” i  „Krajobraz naszych czasów” (Krynica 1996), „Spojrzenia zamknięte w ramach” (Galeria Lamelli Kraków 1998), „Ściągnięte z rzeczywistości” (Kry­nica-Zdrój MBWA 2000), „Moje obrazy I” i „Moje obrazy II” (Krynica 2002), „Martwa, nieożywiona i …” (Stary Sącz Gale­ria pod 5, 2003), „Obrazy z szuflady” (Nowy Sącz 2009), „Malarstwo - XXX lecie pracy Twórczej” (Muzeum Nikifora 2009), „Malarstwo” (Limanowa 2010), „Moje zaurocze­nie” (MBWA Krynica 2011).

Brała udział w wielu wystawach zbio­rowych konkursowych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jej obrazy można było oglądać m.in. na wystawach: poplene­rowej w zamku Kastel-Stafilic k. Splitu Chorwacja i Spiskiej Subocie na Słowacji; w Muzeum Nikifora; Galerii MBWA w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu; w Muzeum Regionalnym w Muszynie i Bieczu; w Galerii Stowarzy­szenia „Civitas Christiana” w Nowym Sączu i w Krakowie; w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, Muszynie i Nowym Sączu; na Zamku w Nowym Wiśniczu; w Miasteczku Galicyjskim oraz Małej Galerii w Nowym Sączu. Autorka rysunków do log kilku instytucji krynickich. Jest animatorką kultury i sztuki w Krynicy-Zdroju.  Wiele swojego czasu poświęca oso­bom, które zajmują się rozmaitą twórczością i które dzięki niej zaczęły tą twórczością dzielić się z innymi. Z jej inicja­tywy powstała Galeria „Pod Kasztanem”, miejsce spotkań z malarstwem, rzeźbą, poezją i literaturą. Organizuje wy­stawy sztuki nieprofesjonalnej, plenery i wystawy poplenerowe.

Jest autorem wydawnictw i katalogów promujących sztukę krynickich twórców, projektuje i opracowuje graficznie wydawnictwa, kalendarze, kartki pocztowe. Od osiemna­stu lat jest prezesem Zarządu, wcze­śniej TPSP w Krynicy-Zdroju, a obecnie Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Ga­leria „Pod Kaszta­nem”. Jest laureatką Plebiscytu „Gazet Krakowskiej” - „Człowiek Roku 2002. W 2008 r. uhonorowana „Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim” za zasługi w dziedzinie kultury dla Sądecczyzny. Za zasługi na rzecz środowiska twór­czego i kulturalnego uzdrowiska otrzymała w 2008 r. z rąk Burmistrza Krynicy-Zdroju „Złoty Herb Krynicy”. Została także wyróżniona przez Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2009 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznała Jej medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.